Uterum

Du behöver bygglov för att bygga till ett uterum. Detsamma gäller om du ska glasa in en befintlig altan eller utrymme under skärmtak. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten.

Ett uterum är en mindre och enklare tillbyggnad vars väggar och tak ofta helt eller delvis består av glas.

Du behöver normalt sett ansöka om bygglov för uterum om du ska:

 • göra en tillbyggnad i form av ett uterum
 • sätta upp väggar eller glasa in under ett befintligt skärmtak som har uppförts med stöd av ett beslut om bygglov
 • sätta upp väggar eller glasa in under ett befintligt skärmtak som har uppförts som ett bygglovsbefriat skärmtak.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du får uppföra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus som är högst 15 kvadratmeter bruttoarea enligt de så kallade attefallsreglerna utan att söka bygglov, men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked


Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.49

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se