Brygga och småbåtshamn

Du behöver bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra småbåtshamnar. För enskilda mindre bryggor krävs oftast inte bygglov. Däremot kan du behöva ansöka om dispens från strandskydd om platsen omfattas av strandskydd.

Begreppet småbåtshamn är inte definierat i lagstiftningen, men kan vara en anläggning för flera mindre båtar. För att bedöma om en brygga ska ses som en bygglovspliktig småbåtshamn eller inte görs en sammantagen bedömning av:

 • anläggningens storlek och omfattning, till exempel antal båtplatser. Om din brygga har plats för 10 båtar eller fler räknas den som småbåtshamn och då krävs bygglov
 • omfattning av markarbeten som behöver göras samt andra anordningar
 • omgivningspåverkan
 • påverkan på allmänna intressen.

Om du ska uppföra en byggnad, till exempel ett båthus eller förrådsbod, på bryggan eller i anslutning till bryggan behöver du söka bygglov.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.50

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se