Flerbostadshus

Du behöver bygglov för att uppföra ett nytt flerbostadshus. Även ändringar i ett flerbostadshus kräver ofta bygglov eller anmälan.

Dela upp en lägenhet eller göra yttre ändring

Du behöver bygglov om du vill

 • dela upp en lägenhet till flera lägenheter
 • göra yttre ändringar, till exempel ändra eller sätta in nya fönster och dörrar, sätta upp nya balkonger eller glasa in balkonger
 • om du vill göra om del av huset, till exempel i bottenvåningen, till någon annan användning än för bostadshusets egna ändamål såsom butik, kontor eller restaurang.

Ändringar i bärande konstruktion, brandskydd eller ventilation

Du behöver ofta göra en anmälan om du ska

 • göra ingrepp i byggnadens bärande konstruktion, till exempel ta upp nya öppningar i bärande väggar eller helt ta bort en vägg
 • väsentligt ändra ventilationen, till exempel installera ventilationsaggregat
 • ändra brandskyddet.

Flytta kök eller badrum

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för att flytta kök eller badrum.

Prata med din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening innan du sätter igång. Även om det du vill göra inte kräver bygglov eller anmälan så kan det påverka dina grannar.

Ansök om bygglov

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.51

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se