Restaurang

Du behöver bygglov för bygga en ny restaurangbyggnad. Du behöver också bygglov för att inreda ett befintligt hus till restaurang om huset tidigare används för något annat.

Ändrad användning

Du behöver alltid bygglov för att bygga en ny restaurang eller om en byggnad eller del av byggnad väsentligt ändrar användning.

 

Uteservering

Om du vill anordna en uteservering i anslutning till din restaurang kan vissa åtgärder behöva bygglov.

 

Skylt

Du behöver också bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt.

 

Installationer och övriga krav

I samband med att du inreder en lokal för restaurangverksamhet behöver du utreda vilka tekniska krav som kommer att ställas på lokalen:

 • Du måste kontrollera lokalens ventilation och kökskanalens funktion. Oftast krävs en ombyggnad om lokalen inte tidigare fungerat som restaurang. Det ställs bland annat särskilda krav på kökskanalens utformning. För att utreda detta och övriga krav på ventilationen behöver du anlita en sakkunnig ventilationsprojektör.
 • Ventilationen ska också utformas så den begränsar spridningen av bland annat matos och fukt. Vid utformning av ventilation ska du även beakta brandrisk och besvärande ljud. Ventilationen ska ordnas så att den minimerar olägenheter i restaurangens närhet.
 • Brandskydd är viktigt att tänka på i restaurangmiljöer. Du behöver därför ta hjälp av en sakkunnig brandkonsult i ditt byggprojekt. Brandkonsulten hjälper dig att kontrollera så att krav på säkerhet i händelse av brand i enlighet med bygglagstiftningen är uppfyllt för din restaurang.
 • Du behöver även installera en fettavskiljare i din restaurang.
  En fettavskiljare är en anordning som fångar upp matfett innan den når avloppsledningarna. Anlita rörinstallatör som hjälper dig med att utreda och projektera installationen av fettavskiljare.
 • Restauranger genererar olika former av avfall. Tänk på att anordna avfallshanteringen på ett lämpligt sätt i din lokal och att avfallet tas om hand på rätt sätt. Det är bland annat obligatoriskt att sortera matavfall i restauranger.
 • Din restaurang ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

 

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.54

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se