Biologisk återställning av vattenmiljöer

Biologisk återställning innebär restaurering av vattendrag, i detta fall Fagerhultsån. Fagerhultsån är en del av Ronnebyåns vattensystem som rinner upp från Sandsjön i Uppvidinge kommun under namnet Sandsjöån och rinner genom sjöarna Norrsjön och Älgasjön. Ån byter sedan namn till Fagerhultsån och mynnar i sjön Läen.

Hur Lessebo kommun arbetar

Vi arbetar med att återställa den fysiska miljön i Fagerhultsån som påverkats av människan. Syftet är att vattendraget ska få tillbaka ett så naturligt fungerande ekosystem som möjligt. Det handlar till exempel om att öring ska kunna återvända till vattendraget.

Förr i tiden flottades timmer via ån som blev rensad för att underlätta färden. Åfåran rensades då på block och större stenar och lades längs åns kanter. Idag används den inte längre som färdmedel. Ett antal åtgärder har vidtagits för att återskapa ån till sin näst intill naturliga utformning. Öringen ska därmed få tillbaka sitt naturliga habitat som efter åns omställning försvann. Även försurningen bidrog till att öringen dog ut. Kalkning av Sandsjön, Nässjön, Björnsjön och i Fagerhultsån har höjt vattenkvaliteten i ån och därmed finns det goda förutsättningar för ett livsdugligt öringbestånd.

Ekeforsdammen.

Ekeforsdammen. Foto: Per Sjöstrand, Jönköpings Fiskeribiologi AB

Första åtgärden var att riva ut Ekeforsdammen som utgjorde ett definitivt vandringshinder för fisk i Fagerhultsån. Genom utrivningen av dammen återskapades strömmande sträckor som var indämda av dammen.

Före åtgärd.

Före åtgärd. Foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Firskeribiologi AB

Efter åtgärd.

Efter åtgärd. Foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Firskeribiologi AB

På vissa sträckor av ån har tunga block och sten som legat vid åkanten i över hundra år återförts till mitten av ån.

Utlagt lekgrus.

Utlagt lekgrus. Foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Firskeribiologi AB

För att öka lekområden för öring har även lekgrus (naturgrus 8-16 mm) lagts ut. Här ska fiskarna kunna reproducera sig. Utsättning av vildfångade öringyngel har gjorts vid ett antal tillfällen. Vid länsstyrelsens årliga elfiske har årsyngel fångats vilket visar på lyckade åtgärder.

Samarbetspartner i projektet har varit Länsstyrelsen i Kronoberg, och du kan läsa mer på deras webbsida:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se