• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biologisk återställning av vattenmiljöer

Biologisk återställning innebär restaurering av vattendrag, i detta fall Fagerhultsån. Fagerhultsån är en del av Ronnebyåns vattensystem som rinner upp från Sandsjön i Uppvidinge kommun under namnet Sandsjöån och rinner genom sjöarna Norrsjön och Älgasjön. Ån byter sedan namn till Fagerhultsån och mynnar i sjön Läen.

Hur Lessebo kommun arbetar

Vi arbetar med att återställa den fysiska miljön i Fagerhultsån som påverkats av människan. Syftet är att vattendraget ska få tillbaka ett så naturligt fungerande ekosystem som möjligt. Det handlar till exempel om att öring ska kunna återvända till vattendraget.

Förr i tiden flottades timmer via ån som blev rensad för att underlätta färden. Åfåran rensades då på block och större stenar och lades längs åns kanter. Idag används den inte längre som färdmedel. Ett antal åtgärder har vidtagits för att återskapa ån till sin näst intill naturliga utformning. Öringen ska därmed få tillbaka sitt naturliga habitat som efter åns omställning försvann. Även försurningen bidrog till att öringen dog ut. Kalkning av Sandsjön, Nässjön, Björnsjön och i Fagerhultsån har höjt vattenkvaliteten i ån och därmed finns det goda förutsättningar för ett livsdugligt öringbestånd.

Ekeforsdammen.

Ekeforsdammen. Foto: Per Sjöstrand, Jönköpings Fiskeribiologi AB

Första åtgärden var att riva ut Ekeforsdammen som utgjorde ett definitivt vandringshinder för fisk i Fagerhultsån. Genom utrivningen av dammen återskapades strömmande sträckor som var indämda av dammen.

Före åtgärd.

Före åtgärd. Foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Firskeribiologi AB

Efter åtgärd.

Efter åtgärd. Foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Firskeribiologi AB

På vissa sträckor av ån har tunga block och sten som legat vid åkanten i över hundra år återförts till mitten av ån.

Utlagt lekgrus.

Utlagt lekgrus. Foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Firskeribiologi AB

För att öka lekområden för öring har även lekgrus (naturgrus 8-16 mm) lagts ut. Här ska fiskarna kunna reproducera sig. Utsättning av vildfångade öringyngel har gjorts vid ett antal tillfällen. Vid länsstyrelsens årliga elfiske har årsyngel fångats vilket visar på lyckade åtgärder.

Samarbetspartner i projektet har varit Länsstyrelsen i Kronoberg, och du kan läsa mer på deras webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se