Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Invasiva arter

Invasiva arter är växter och djur som kommer från en annan del av världen och hotar att konkurrera ut vår egen växtlighet. När de blir invasiva påverkar de vår biologiska mångfald negativt. Vi som privatpersoner sprider invasiva främmande arter ofta utan att ens veta om det.

Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. Men också parkslide och kanadensisk gullris ger problem i vår kommun.

Vi behöver hjälp av dig i kampen mot invasiva främmande arter. Så här kan du göra för att minska spridningen:

 • Släng inte växtavfall i naturen
 • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort
 • Ta inte med dig växter och frön hem från en utlandsresa
 • Släng inte invasiva växter i komposten
 • Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

Rapportera in om du ser invasiva arter på Lessebo kommuns mark genom att ringa eller mejla Sören Mörch, 0478-128 18, soren.morch2@lessebo.se.

Mer information om invasiva arter finns på naturvårdverkets hemsida, www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 november 2020
Publicerad: 16 november 2020 kl. 14.08

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedel, bygg- och miljö
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljö och hälsoskydd, enskilt avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se