• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kalkning

Kalkning av sjöar och vattendrag är den största miljövårdsåtgärd som har genomförts i Sverige. Kalkning ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd.

Syfte med kalkning

Kalkning av försurade sjöar och vattendrag förbättrar villkoren för många försurningskänsliga arter och förbättrar möjligheter till fiske. Kalkning utförs för att uppnå miljömålen ”Bara naturlig försurning”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt målet om "God ekologisk status" enligt EU´s ramdirektiv för vatten. Den största orsaken till försurning i mark och vatten är nedfall av luftföroreningar men även skogsbruket har inverkan på försurning.

Kalkningen finansieras via 85 % statsbidrag som söks hos länsstyrelsen, kommunen bidrar med resterande 15 %. Lessebo kommun sprider ca 1 200 ton kalk per år.

I Lessebo kommun har kalkning pågått sedan 1978. Kalkning sker i sjöar, på våtmarker och i vattendrag. För spridning av kalk används olika metoder: helikopter, båt och via kalkdoserare. För att följa effekterna tas årligen ett hundratals vattenprover. Dessutom undersöks bottendjur och fisk (utförs av länsstyrelsen). För mer läsning se Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även läsa vidare på Sportfiskarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalkning med båt.

Kalkning med båt. Foto: Sangedal konsult AB

 

Kalkning med helikopter.

Kalkning med helikopter. Foto: Sangedal konsult AB

 

Nedfallet av försurande ämnen har minskat betydligt på senare år. Det kommer dock ta flera decennier innan marken som också påverkats av försurning återhämtar sig. Det är därför viktigt att kalkningen får fortsätta i de mest försurningskänsliga sjöarna och vattendragen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se