Grannsamverkan

Grannsamverkan är till för att skapa en bra kontakt mellan grannarna och öka säkerhetstänkandet.  Genom Grannsamverkan minskar brottsligheten och tryggheten i området ökar. Det är ni som grannar som ansvarar för att bilda Grannsamverkan, men Lessebo kommun och kommunpolisen kan vara behjälpliga med information. Vill ni etablera Grannsamverkan kontakta 11414 och begär Grannsamverkan Lessebo.

Fördel Grannsamverkan

När ni har bildat Grannsamverkan får ni ett direktnummer till polisen. Ni får också kontinuerlig information om vilka vardagsbrott som sker i området.

Grannsamverkans ansvar

När ett Grannsamverkansområde är etablerat markeras detta med skyltar, som sätts upp vid infarten till området.

 • Alla har ansvar att vara vaksamma och kontakta Polisen om något verkar "fel".
 • Alla har ansvar att märka sin stöldbegärliga egendom och/eller videofilma/fotografera bostaden och göra en inventarieförteckning. Det underlättar för Polisen vid eventuell utredning av brott.
 • Alla har ansvar att meddela grannar eller kontaktperson vid längre resor så att de vet att du inte är hemma och kan vara extra uppmärksamma.

Tillsammans kan ni vidta åtgärder som gör att risken för inbrott minskar. Be dina grannar att:

 • tömma brevlådan på post och reklam
 • kasta sopor i soptunnan så den inte är helt tom.
 • skotta efter snöfall
 • hänga tvätt på tvättlinan
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 22.46

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Sara Wolf - Servicechef
  Ansvarsområde: Lokalvård, anläggning, gata/park, fastighetsskötsel
  Telefon: 0478-125 42

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se