Avgifter

På denna sida hittar du samlad information om vatten- och avloppstaxor i Lessebo kommun. 

Vatten- och avloppstaxa

Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler som finns i fastigheten. För ytterligare information om VA-taxor, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vatten- och avloppstaxa, enfamiljshus

Taxa

Avgift inklusive moms

Pris kr

ENVAMM

Fastighet med vattenmätareGrundavgift per år

4 319,00


Förbrukningsavgift per m³

34,90

ENVAUM

Fastighet utan vattenmätareGrundavgift per år

4 319,00


Förbrukningsavgift per år

5 235,00


Fastighet med enbart vattenGrundavgift per år

2 591,00

ENVMM

Förbrukningsavgift med vattenmätare per m³

20,84

ENVUM

Förbrukningsavgift utan vattenmätare per år

3 125,00

ENA

Fastighet med enbart avloppGrundavgift per år

2 591,00


Förbrukningsavgift per år

3 125,00


Vatten- och avloppstaxa, flerfamiljshus

Taxa

Avgift inklusive moms

Pris kr

FLVAMM

Fastighet med två och flera

lägenheter/verksamhetslokaler*Grundavgift per fastighet och år

4 319,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

1 440,00


Förbrukningsavgift per m³

34,90

FLVAUM

Fastighet utan vattenmätareGrundavgift per fastighet och år

4 319,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

1 440,00


Förbrukningsavgift per lägenhet och år

5 235,00

FLA

Fastighet med enbart avloppGrundavgift per fastighet och år

2 591,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

863,00


Förbrukningsavgift per lägenhet och år

3 125,00

*Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler
som finns i fastigheten.


Övriga avgifterBorttagning av vattenmätare

2 386,00


Inkoppling av vattenmätare

2 386,00


Byte sönderfrusen vattenmätare

2 921,00

Anläggningsavgifter

Avgifter

Avgift utgår per fastighet med:

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

Exkl moms

Inkl moms

A. En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet.

31828,50 kr

39785,62 kr

B. En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

31828,50 kr

39785,62 kr

C. En avgift per kvm tomtyta

31,90 kr

39,88 kr

D. En avgift per lägenhet

35646,5 kr

23783,38


För annan fastighet

Exkl moms

Inkl moms

A. En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet.

35646,6 kr

44558,25

B. En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

35646,6 kr

44558,25

C. En avgift per kvm tomtyta

37,90 kr

47,37 kr


Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan fastigheterna.

Exempel inkl. moms:

Enfamiljsvilla inom tätort/bostadsfastighet:

 • Avgift enligt punkt A
 • Avgift enligt punkt B
 • Avgift enligt punkt C/beräknad tomtyta 1000 kvm
 • Avgift enligt punkt D

Summa inkl moms

Annan fastighet/industrifastighet:

 • Avgift enligt punkt A
 • Avgift enligt punkt B
 • Avgift enligt punkt C/beräknad tomtyra 10 000 kvm

Summa inkl moms

För mer information om din anslutningsavgift kontakta samhällsbyggnads-förvaltningen på samhallsbyggnad@lessebo.se eller 0478-12500.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Vatten- och avloppsenheten

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se