Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter

På denna sida hittar du samlad information om vatten- och avloppstaxor i Lessebo kommun. 

Vatten- och avloppstaxa 2020

Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler som finns i fastigheten. För ytterligare information om VA-taxor, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vatten- och avloppstaxa, enfamiljshus

Taxa

Avgift inklusive moms

Pris kr

ENVAMM

Fastighet med vattenmätareGrundavgift per år

4 319,00


Förbrukningsavgift per m³

34,90

ENVAUM

Fastighet utan vattenmätareGrundavgift per år

4 319,00


Förbrukningsavgift per år

5 235,00


Fastighet med enbart vattenGrundavgift per år

2 591,00

ENVMM

Förbrukningsavgift med vattenmätare per m³

20,84

ENVUM

Förbrukningsavgift utan vattenmätare per år

3 125,00

ENA

Fastighet med enbart avloppGrundavgift per år

2 591,00


Förbrukningsavgift per år

3 125,00


Vatten- och avloppstaxa, flerfamiljshus

Taxa

Avgift inklusive moms

Pris kr

FLVAMM

Fastighet med två och flera

lägenheter/verksamhetslokaler*Grundavgift per fastighet och år

4 319,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

1 440,00


Förbrukningsavgift per m³

34,90

FLVAUM

Fastighet utan vattenmätareGrundavgift per fastighet och år

4 319,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

1 440,00


Förbrukningsavgift per lägenhet och år

5 235,00

FLA

Fastighet med enbart avloppGrundavgift per fastighet och år

2 591,00


Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten

863,00


Förbrukningsavgift per lägenhet och år

3 125,00

*Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler
som finns i fastigheten.


Övriga avgifterBorttagning av vattenmätare

2 386,00


Inkoppling av vattenmätare

2 386,00


Byte sönderfrusen vattenmätare

2 921,00

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 5 februari 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - Enhetschef/VA-ingenjör
    Förvaltning/Avdelning: Vatten- och avloppsenheten
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se