Avgifter

Vatten- och avloppsverksamheten baseras helt på avgifter från kommunens vatten- och avloppsabonnenter. Det betyder att inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Taxan består av två olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en avgift för anläggning och en avgift för förbrukning. Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad. Brukningsavgift är den avgift som du betalar när fastigheten redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Ny taxestruktur

Den 1 april 2023 infördes en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Lessebo kommun. Den nya strukturen följer branschorganisationen Svenskt Vattens standard för vatten- och avloppstaxor och ska på ett rättvist sätt spegla nyttoprincipen. Det betyder att du betalar för den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och för det vatten du använder.

Kommunfullmäktige antog en ny vatten- och avloppstaxa 2023-11-20. Läs taxan i sin helhet via länken nedan.


Fakturor

Om något inte verkar stämma på er faktura så är vi tacksamma om ni meddelar oss så snart som möjligt. Skicka då i första hand ett mejl till samhallsbyggnad@lessebo.se. Bifoga gärna din faktura och skriv vad som inte verkar stämma. Vi undersöker och justerar om något är fel, eller förklarar varför fakturan ser ut som den gör.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se