• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avlopp

Behöver du bygga nytt eller göra en stor förändring i ditt avlopp? Här finns information om vilka regler som gäller för enskilda avloppsanläggningar och hur du ansöker om tillstånd. Du kan också hitta information om den inventering av avlopp som sker i kommunen.

Fastighet med enskilt avlopp

Du som har ett enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsanläggning har tillstånd och uppfyller lagens krav. Anläggningen ska dessutom skötas och underhållas på ett bra sätt. Avloppsvatten från enskilda hushåll ska renas i en godkänd och fungerande avloppsanläggning. Anläggningen kan vara enskild eller gemensam för två eller flera fastigheter. Alla frågor och ansökningar skickar du till myndighetsnämnden. För att du ska få anlägga ett nytt avlopp eller göra ändringar i ett som redan finns, krävs tillstånd från bygg- och miljöenheten. När du har skickat in kompletta ansökningshandlingar tar det ungefär fyra veckor innan du får beslut i ärendet.

Anlägga nytt avlopp eller förändra det befintliga

När du ska anlägga nytt avlopp eller förändra din befintliga avloppsanläggning söker du tillstånd eller anmäler förändringen hos myndighetsnämnden. Lättast är att anlita en VA-konsult som är specialiserad på vatten och avloppsfrågor – det är en bra hjälp för att göra en ordentlig utredning. När du tagit fram kompletta ansökningshandlingar informerar du grannar som berörs av förändringen. När de fått ta del av underlaget ber du dem skriva på blanketten Grannyttrande. Deras underskrift bekräftar att de tagit del av alla uppgifter som ligger till grund för avloppsansökan.

Planera avlopp när du söker bygglov

När du söker bygglov är det viktigt att också tänka på avloppsfrågan. Om det inte är planerat för hur vatten och avlopp kan lösas för en fastighet så kan kommunen inte ge bygglov. Skicka in de uppgifter som behövs vid en ansökan om enskilt avlopp. Har du ett gammalt avlopp kommer någon från bygg- och miljöenheten och tittar på avloppet för att avgöra om det behöver åtgärdas eller inte.

Känsliga områden ställer extra höga krav

Känsliga områden är exempelvis avrinningsområden till vissa sjöar, från alla stränder, skyddade naturområden, tätbebyggda områden och skärgårdens öar. På grund av att områdena är extra känsliga för närsalter eller att det finns många vattenbrunnar inom ett litet område finns särskilda krav på processen som renar avloppsvattnet. Om du ska anlägga avlopp och undrar om din fastighet ligger i ett extra känsligt område kan du kontakta bygg- och miljöenheten.

Kontroll av gamla och dåliga avlopp

För att komma tillrätta med bristfälliga och uttjänta avlopp arbetar bygg- och miljöenheten med att inventera och kontrollera enskilda avloppsanläggningar. Fastigheter med indraget vatten ska ha en fungerande och godkänd avloppsanläggning. Kraven regleras i Miljöbalken och är lika för alla oavsett om det gäller permanent boende eller fritidsboende.

Vid tillsynen inspekteras alla avlopp i utvalda områden. De avlopp som inte uppfyller kraven följs upp och du som är fastighetsägare får stöd att åtgärda problemet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Publicerad: 20 december 2016 kl. 15.10

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se