Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att det vatten som vi dricker har en god kvalitet.

Ligger din fastighet i närheten av ett område som har kommunalt vatten och avlopp, eller planeras få, kan du undersöka möjligheten att ansluta din fastighet. Hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen om du önskar mer information eller lämna en förfrågan via vår e-tjänst.

Om du har sommarvatten från tomtägarförening men vill dra in vintervatten, bör du i första hand undersöka möjligheten att få vintervatten från föreningen. Det kan i vissa lägen vara bäst att dela en vattentäkt med en eller flera grannar.

E-tjänster

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se