Läs av vattenmätare

Lämna din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet. Enklast är det att lämna mätarställningen via vår e-tjänst.

Avläsning av vattenmätare

Hos varje abonnent finns en vattenmätare som registrerar fastighetens vattenförbrukning. Kommunen äger vattenmätaren, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen. Man ska till exempel kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventilerna måste bytas. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av ett bristande underhåll.

Vem läser av min vattenmätare?
Du kan själv läsa av din vattenmätare. Vid stor avvikelse mot preliminär debitering på din faktura kan du höra av dig till oss. Plomberingen får ej brytas. Om något skulle hända med den, kontakta kundservice snarast.

Varför måste min vattenmätare bytas?
Din vattenmätare utsätts för viss förslitning, vilket kan få till följd att vattenmätaren efter långvarigt bruk inte har den noggrannhet som du som abonnenten har rätt att kräva. Därför har Boverket via ett förordnande (Boverkets FörfattningsSamling 1998:25) bestämt att den så kallade utesittningstiden för vattenmätare inte får överskrida åtta år. Med andra ord så finns det en bestämmelse som säger att vattenmätare måste bytas ut minst en gång vart åttonde år.

För att kunna byta vattenmätare måste personal från vatten- och avloppsavdelningen beredas tillträde till fastigheten. Som abonnent får du därför ett meddelande om det planerade bytet av vattenmätare. Från vatten- och avloppsavdelningen skulle vi uppskatta om du så fort som möjligt efter att har erhållit ett sådant meddelande tog kontakt med oss för att bestämma en lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

Bytet är kostnadsfritt för kunden!

Vattenläckage?
Med hjälp av vattenmätaren kan du som fastighetsägare själv relativt enkelt kontrollera om fastighetens vattenledningssystem verkligen håller tätt. Det kan vara lönsamt att då och då göra kontrollen.

Exempelvis kan en droppande kran medföra en ungefärlig förbrukning på ca 15 kubikmeter varje år och en toalett "som bara rinner lite grann" kan medföra en årsförbrukning på ca 700 kubikmeter vatten.

Gör så här:
Stäng alla kranar och titta om mätarens kugghjul (äldre modell) snurrar, alternativt om mätarens flödesindikator (nyare modell) rör på sig. Om det snurrar eller rör på sig finns det en läcka i huset. Kontrollera i så fall kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenansluten utrustning. Kontakta därefter en rörledningsfirma för att åtgärda problemet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 20 december 2016 kl. 15.10

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se