Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens organisation

Kommunens verksamhet är organiserad i fyra nämnder och förvaltningar. Till detta kommer myndighetsnämnd, valnämnd och revision samt ett antal bolag och samarbeten. Totalt är cirka 900 personer anställda i kommunen.

Organisationsskiss över Lessebo kommun

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att leda och samordna den kommunala administrationen och att ta fram gemensamma planeringsunderlag för kommunens strategifrågor. I förvaltningen finns måltidsorganisation, arbetsmarknad, integration och näringsliv samt IT-verksamheten. Sedan den 1 januari 2019 ingår kultur- och fritidsfrågorna med bibliotek, fritidsanläggningar och föreningsliv som en del av förvaltningen. Förvaltningen ger också service och stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och allmänhet. Kommunstyrelsen är förvaltningens beslutande organ.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns förskolor, låg- och mellanstadieskolor och fritidshem i kommunens fyra orter. I Lessebo tätort finns dessutom en högstadieskola, särskola, familjecentral, gymnasieskolans introduktionsprogram, vuxenutbildning, SFI och kulturskola. Förvaltningen är organiserad under barn- och utbildningsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en sammanslagning av plan och miljö- och tekniska förvaltningen och är indelad i en myndighetsdel och en verksamhetsdel. Myndighetsdelen har det närmsta ansvaret över miljöarbetet och plan- och byggnadsverksamheten i kommunen. Beslutande nämnd är myndighetsnämnden. Verksamhetsdelen ansvarar för dricksvatten, avloppsrening, gator, parker och kommunala fastigheter. Beslutande nämnd är samhällsbyggnadsnämnden.

Socialförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för insatser till personer med behov av stöd inom äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Socialnämnden är beslutsfattande nämnd.

Våra bolag och samarbeten

 • AB Lessebohuslänk till annan webbplats som tillhandahåller bostäder och lokaler.
 • AB Lessebo Fastigheter med dotterbolag som svarar för industrilokaler och viss tomtmark.
 • Lessebo Fjärrvärme AB Lessebo Fjärrvärme AB som svarar för fjärrvärmeutbyggnaden.
 • AB Kosta Köpmanshus svarar för utveckling av fastigheter för handel och verksamheter i Kosta och ägs tillsammans med New Wave Group koncernen.
 • AB Kyrkebyn 3 förvaltar vissa verksamhetslokaler.
 • AB Glasriketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är Glasrikets officiella sälj- och marknadsföringsbolag.
 • SSAM - Södra Smålands Avfall & Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för avfallshantering och återvinningscentral.
 • Räddningstjänsten är organiserad i ett gemensamt räddningsförbund, Räddningstjänsten Östra Kronoberglänk till annan webbplats (RÖK). I förbundet ingår Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner.
 • Överförmyndarnämnden östra Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en gemensam verksamhet tillsammans med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 31 december 2018
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Lessebo i media

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se