Pandemi

Lessebo kommun har en planering för den händelse att en pandemi med många sjukdomsfall påverkar kommunen och dess verksamhet.

God hygien

I samband med smittsamma sjukdomar är det extra viktigt att hålla en god handhygien. Tvätta dig noga med tvål och vatten samt med handsprit vid behov. Man kan också tänka på att hosta i armvecket.

Samhällsviktig verksamhet

Det är viktigt att planera hur Lessebo kommun ska kunna hantera en stor sjukfrånvaro för såväl enskild personal och personalgrupperna som för kommunens samhällsviktiga verksamheter. Det kan handla om att flera personer ska kunna sköta specifika uppgifter, att nyligen pensionerad personal engageras, att samråd sker med närliggande kommuner om gemensamma insatser, samdrift, med mera.

Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas som vanligt, utan inskränkningar i den kommunala servicen, om inget annat tyder på motsatsen. Kommunikation med Region Kronoberg och dess smittskyddsläkare är avgörande för vad som i så fall kan komma i fråga. Samhällets insatser, i en pandemi, riktar sig på att mildra effekterna av en stor sjukfrånvaro och stödja de resurser som behövs för samhällets upprätthållande.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 mars 2020
Publicerad: 18 mars 2020 kl. 15.17

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se