Yrken inom rehab

Rehabenheten består av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, tekniker och även en rehabassistent på vikariat.

På rehabenheten arbetar du i hemsjukvården tillsammans med sjuksköterskor/distrikssköterskor. Vi har också ett nära samarbete med övrig personal, till exempel hemtjänstpersonal och myndighetshandläggare.

Vårt förhållningssätt bygger på ett möjlighetsbaserat samt rehabiliterande synsätt och vi arbetar med stöd till aktivitet och träning i hemmamiljö utifrån den enskildes förutsättningar och behov. I arbetet ingår träning, bedömningar, hjälpmedelsutprovning, handledning samt teamsamverkan.

Vi jobbar i både ordinärt och särskilt boende. Vi dokumenterar i Cambio cosmic och i Lifecare.

Vi utgår från Lessebo där finns också vårt hjälpmedelsförråd. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag. Är du nyexaminerad finns erfaren personal att få handledning och stöd av i ditt arbete.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 augusti 2023
Publicerad: 24 januari 2019 kl. 14.11

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Catherine Persson Lundgren - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se