Yrke: Distriktssköterska / sjuksköterska

Som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du i hemsjukvården tillsammans med rehabpersonal. Enheten ansvarar för den kommunala hälso-och sjukvården, vilket innebär hemsjukvård i särskilt och ordinärt boende i hela Lessebo kommun.

Dagtid jobbar du som områdesansvarig sjuksköterska med patientansvar (PAS) och på kvällar och helger arbetar du kommunövergripande.

Arbetet är mycket fritt då du tillsammans med dina kollegor planerar och fördelar arbetet efter det behov som uppstår och de arbetsuppgifter som är ålagda sjuksköterskan. Har du ett specialintresse för något visst område, till exempel sår, demens eller nutrition så kan du få möjlighet att jobba mer med detta.

Är du nyexaminerad finns möjlighet till att förlägga arbetstiden dagtid ett tag framöver och få stöd av erfarna kollegor. Vi arbetar patient fokuserat och ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Dokumentaion sker via Cambio cosmic och i Lifecare.

Vi har ett nära samarbete med övrig personal, till exempel hemtjänstpersonal som utför vissa delegerade uppgifter från hälso-och sjukvården.

Krav på B-körkort och yrkeslegitimation.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023
Publicerad: 24 januari 2019 kl. 14.05

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Catherine Persson Lundgren - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se