Socialsekreterare

På socialförvaltningen i Lessebo kommun finns individ- och familjeomsorgen. De arbetar med bland annat ekonomiskt bistånd men också kring missbruksfrågor och med barn, unga och vuxna som far illa.

Victoria berättar om hur det är att vara socialsekretare inom barn och familj:

- Ingen dag är egentligen den andra lik, det beror mycket på vilka klienter som jag har för tillfället och hur de väljer att kommunicera med mig, säger Victoria. Varje kontakt jag har med en klient ska också dokumenteras så att journalen blir rätt. Det måste vara rättssäkert. Så om det är något som återkommer varje dag så är det samtal och dokumentation.

Det finns många andra yrkesgrupper som en socialsekreterare samarbetar med. Inte minst är det sjukvården där Barn- och ungdomspsykiatrin och habilitering är verksamheter med många kontakter. Sen är skolan och förskolan vanliga samarbetspartners för en socialsekreterare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 2 mars 2023
Publicerad: 26 augusti 2022 kl. 11.27

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Catherine Persson Lundgren - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se