Nämnder och styrelser

Politiska beslut och riktlinjer svarar den politiska nivån med styrelser och nämnder för. Lite enkelt uttryckt kan man säga att de folkvalda politikerna bestämmer vad som ska göras och de anställda i kommunen utför politikernas fattade beslut.

Nämnder och styrelser i Lessebo kommun

I Lessebo kommun finns följande nämnder och styrelser:

Det finns sammanlagt cirka 80 politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Lessebo kommun. Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i alla nämnder och styrelser.

Kontakta nämnder

Om du vill komma i kontakt med någon nämnd kan du skicka e-post till nämnderna på adresserna nedanför. Du kan också kontakta nämnderna genom kommunens Kontaktcenter. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 08.47

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se