Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för dricksvatten, avloppsrening, gator, parker och kommunala fastigheter. Ansvarig förvaltning är samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens åtagande är:

 • kommunala fastigheter
 • gator/vägar
 • parker/lekplatser
 • vatten och avlopp
 • renhållning
 • trafikärenden
 • upphandlingar
 • kart-, mät- och GIS-verksamhet
 • fysisk planering
 • hållbar utveckling
 • förebyggande miljövård
 • kommunens fritidsanläggningar
 • mark och exploatering

Nämnden består av 9 ledamöter och lika många ersättare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se