Sammanträden, kallelser och protokoll

Information om kommunens sammanträden och beslut är viktig för öppenheten i ett demokratiskt samhälle. De kommunala handlingarna ger dig insyn och möjlighet att påverka.

Sammanträden och kallelser

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden. Inför sammanträden publiceras aktuella kallelser som ger medborgarna möjlighet att ta del av vad politikerna kommer att besluta om. Du kan läsa kallelser på vår sida för sammanträden och kallelser:

Sammanträden och kallelser

Du har möjlighet att ta kontakt med förtroende­valda politiker och därmed vara med och påverka besluten. Vilka som är förtroendevalda hittar du på vår kontaktsida för politiker:

Våra politiker

Protokoll

Protokoll från kommunens möten med nämnder och styrelser kommer att publiceras här på webbplatsen när de har justerats.

Protokoll

Anslagstavlan

På kommunens digitala anslagstavla har vi samlat anslag, kungörelser,  justerade protkoll och datum för sammanträden. Du kan också läsa om hur du överklagar ett beslut.

Anslagstavlan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 januari 2024
Publicerad: 11 januari 2017 kl. 13.31

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se