Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden och kallelser

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden. Här hittar du sammanträdesdatum och kallelser.

Sammanträden och kallelser 2018

I plusboxarna hittar du datum när kommunfullmäktige, styrelser och nämnder sammanträder under året. Du hittar också kallelser till dessa möten här. 

Kommunfullmäktige

Måndagar kl. 19.00.
Sammanträdet börjar med allmänhetens frågestund som pågår i 30 minuter.

 • 19 februari
 • 23 april
 • 18 juni
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Handlingar kommunfullmäktige 2018

Kommunstyrelsen

Tisdagar kl. 13.30 i kommunhuset Lessebo.

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december
Socialnämnden

Onsdagar kl. 14.00 i kommunhuset Lessebo.

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 17 december
Barn- och utbildningsnämnden

Kommunhuset i Lessebo kl. 14.30

 • 6 februari
Plan- och miljönämnden

Onsdagar kl. 14.00 i kommunhuset Lessebo

 • 31 januari
 • 14 mars
 • 2 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 3 oktober
 • 14 november
 • 12 december
Kultur-, fritids- och teknisknämnd

Måndagar kl. 14.00 i kommunhuset Lessebo

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga använd kontaktuppgifter som du hittar på sidan kontakta oss
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Publicerad: 8 januari 2018 kl. 09.48

Kommun och politik

 • Monica Widnemark (s)
  Telefon: 070 - 536 25 01

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Ann Strand - Kanslisamordnare
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se