Sammanträden och kallelser

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden. Här hittar du sammanträdesdatum och kallelser.

Vissa filer är stora och kan ta lång tid att ladda ner.

Sammanträden och kallelser 2022

I plusboxarna hittar du datum när kommunfullmäktige, styrelser och nämnder sammanträder under året.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Onsdagar kl. 14.00 i kommunhuset Lessebo.

Barn- och utbildningsnämnden

Tisdagar kl. 14.00

 • 1 februari (flyttat till 8 februari kl. 9-12)
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 28 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 29 november
Samhällsbyggnadsnämnden

Måndagar kl. 13.00 i kommunhuset Lessebo

Myndighetsnämnden
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 november 2022
Publicerad: 8 januari 2018 kl. 09.48

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se