Familjerätt

Inom familjerätten handlägger vi frågor angående adoption, faderskap, familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal samt avtal om boende, vårdnad och umgänge.

Handläggning av familjenrättsärenden

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 oktober 2017 av Växjö kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Lessebo kommun.

-Ansökan om samarbetsavtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring gemensamma barn och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera.

Klicka på länken för att komma till mer information och ansökan:
https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-samarbetssamtal Länk till annan webbplats. 

-Informationssamtal

Enligt en ny lag så kommer det fr.o.m. 1/3-22 krävas ett intyg på att man har deltagit i ett Informationssamtal innan man kan tvista i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge. Vi på Familjerätten måste därför erbjuda dessa Informationssamtal från och med 1/1-22. En e-tjänst är på gång och kommer att lanseras 1/1-22 (har man inte möjlighet att ansöka via e-tjänst så ringer man till oss via vårt Kontaktcenter). I Informationssamtalet kräver vi inte signatur från båda föräldrarna men det är bra om de ansöker gemensamt. All info finns på hemsidan

Vårdnad, boende, umgänge - Vaxjo.se Länk till annan webbplats.

-Intyga föräldraskap.

Fr.o.m. den 1/1-22 kan föräldraskaps/faderskaps-bekräftelse göras digitalt via en e-tjänst hos Skatteverket. Man kan bekräfta via e-tjänsten inom de första 14 dagarna efter att barnet är fött, har det gått längre tid än 14 dagar så är det hos oss på Familjerätten man gör sin bekräftelse. All info kring detta finns också på hemsidan

Intyga föräldraskap - Vaxjo.se Länk till annan webbplats.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 12.10

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Ann Lund- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
    Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17