Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjerätt

Inom familjerätten handlägger vi frågor angående adoption, faderskap, familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal samt avtal om boende, vårdnad och umgänge.

Handläggning av familjenrättsärenden

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 oktober 2017 av Växjö kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Lessebo kommun.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 12.10

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Tommy Nyberg -  IFO-chef
    Telefon: 0478-125 83

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17