Korttidsverksamhet

Hackes korttidsverksamhet ger personer med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte. Verksamheten ger också anhöriga ett tillfälle till avlastning.

Hackes korttidsverksamhet

Verksamheten finns i olika former som exempelvis fritidsvistelse för de barn som av olika skäl inte kan klara sig hemma före eller efter skoldagen eller under skollov. Det kan också innebära avlastning på kvällar, helger och lov.

Öppettider och kontakt

Hackes korttidsverksamhet finns på Odengatan 8A och Herrgårdsgatan 9 i Lessebo. Verksamheten är individuellt anpassad efter behoven som barnen/ungdomarna har.  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 juli 2022
Publicerad: 30 november 2016 kl. 11.34

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning

  • Korttidsverksamhet - Hackes
    Telefon: 0478-126 86

  • LSS boende och boendestöd - Oden
    Telefon: 0478-126 90

  • Daglig verksamhet - Vikingen
    Telefon: 0478-126 15

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se