Gräva och schakta - tillstånd

Alla som ska gräva för att till exempel lägga ledningar ska söka tillstånd hos kommunen. Här kan du läsa om vad som gäller.

Grävtillstånd

Generellt grävtillstånd finns för akuta reparationer som behövs vid exempelvis vattenläckor och kabelfel. Grävarbetena handlar om både underhåll av befintliga ledningar och nyanläggningar. Det ska förorsaka så liten störning som möjligt för tredje man, därför ska du som vill gräva alltid ansöka om tillstånd innan ett grävarbete påbörjas, oavsett i vilken miljö arbetet ska ske. Tänk på att du måste göra en kontroll av var ledningarna ligger i marken innan du ansöker om tillstånd. Detta gör du på:

Har det skett en olycka iform av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Vad händer efter grävningen?

När grävningen är utförd ska respektive sökande anmäla detta till kommunen. Därefter sammanställer kommunen anmälningarna och gör en beställning till sin asfaltsentreprenör som gör den slutliga lagningen. Kommunen fakturerar sedan den sökande enligt fastställd prislista. Efter att grävningsarbetet slutförts måste sedan ytan ligga minst en månad för att packa sig så det inte senare blir en sättning (svacka) efter asfaltering. Under denna tid kan ytan behöva jämnas till med nytt grus om det blir gropigt.

Tipsa oss gärna!

Fyll gärna i en felanmälan om ni ser ytor som ni tror har legat olagade under lång tid. Likaså om det blir gropar och otrevliga kanter under tiden. Tillsammans kan vi ha många ögon som håller koll för att lättare fånga upp det som händer från dag till dag med vårt viktiga vägnät.

E-tjänster

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 15.39

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
    Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
    Telefon: 0478-125 56

  • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
    Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
    Telefon: 0478-128 03

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se