Frågor och svar

Vad är Fjärrvärme?
Fjärrvärme är hett vatten som strömmar från ett fjärrvärmeverk via rör i marken och ut till de fastigheter som är anslutna. I fastigheten finns en liten fjärrvärmecentral som i sin tur leder ut det varma vattnet i både element och kranar.

Hur kan man säga att Fjärrvärme är ett rent alternativ?
De senaste decennierna har vi blivit alltmer medvetna om de fossila bränslernas negativa påverkan på luften naturen och miljön i form av koldioxidutsläpp. Fjärrvärme är ett förnybart bränsle i form av biobränsle.

Är Fjärrvärmekunder nöjda kunder?

I en nyligen genoförd kundundersökning fick Lessebo Fjärrvärme bra betyg, och det är vi stolta över. Vi hade högre värden än snittet och fick dessutom fina omdömen.

Kan jag säga upp mitt fjärrvärme abonnemang?
Ja du kan alltid med 3 månaders uppsägningstid säga upp ditt abonnemang.

Får jag elda i min braskamin om jag kopplar upp min fastighet till fjärrvärme?
Ja – Lessebo fjärrvärme har inga synpunkter på om du använder andra värmekällor i din fastighet.

Vem står kostnaden för när en switch går sönder? Gäller för både näringsfastigheter och privatpersoner:
I fastigheten där bredband inte används och där switchen används för avläsning av fjärrvärmeförbrukningen står Lessebo Fjärrvärme för byte av switchen.
I fastigheter där switchen dels används för att läsa av fjärrvärmeförbrukningen dels också används för kundens uppkoppling till internet står respektive part för halva kostnaden var. Switch som inte används av Lessebo Fjärrvärme står ägaren till switchen för hela kostnaden. För de fall som inte passar in på ovanstårende alternativ får kostnadsfördelningen avgöras från fall till fall.

När blir kund bortkopplad från fjärrvärmen?
Efter fyra obetalda räkningar inleds följande process:
Brev skickas till kund med information om att värmen kommer att stängas av om betalning ej sker. Har inte betalning skett inom tre veckor skickas nytt brev till kund med information om datum för avstägning av värmeleveransen.

Kan jag skaffa autogiro?
Ja det går utmärkt. Fyll i formuläret , 555.9 kB. och skicka in till Lessebo Fjärrvärme.

Hur hanterar Lesseb Fjärrvärme den nya personuppgiftslagen GDPR?

Från och med den 25 maj 2018 hanterar Lessebo Fjärrvärme personuppgifter enligt den nya dataskyddslagen, även kallad GDPR som gäller för hela EU från den 25 maj. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PuL), men kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter skärps. Lessebo Fjärrvärme är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget.

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller härledas till en levande person. Lessebo Fjärrvärme behandlar personuppgifter som behövs för att sköta installation och försäljning av fjärrvärmeinstallationer, och för att hantera befintlig personal och för att anställa ny personal.

Hur sparar vi dina uppgifter?
Lessebo Fjärrvärme är ett kommunalt bolag och det finns en arkiveringplan som reglerar hur handlingar sparas och hur länge de ska arkiveras. Det finns också en gallringsplan för när dokument ska förstöras.

Vad har du för rättigheter?
Du är välkommen att kontakta Lessebo fjärrvärme om du har frågor angående personuppgiftshantering. Om du vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter eller om du vill rätta till felaktiga uppgifter kan du kontakta Lessebo Fjärrvärme 0478-125 00. Enligt den nya dataskyddslagen har du också rätt till att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att få se all information vi har om dig i våra register. Du kan också kontakta oss via fjarrvarme@lessebo.se.

Handläggare

  • För mer information kontakta Lessebo kommuns växel: 0478-125 00.
    Fakturafrågor kontakta Ekonomiavdelningen Gisela Andersen: 0478-125 35.
    E-post: fjarrvarme@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se