Skattesatser

Kommunalskatt betalar du för att finansiera olika funktioner i samhället som vård, barnomsorg och skola, vatten i kranen och omvårdnad för våra äldre. Här kan du läsa om hur dina skattepengar fördelas.

Kommunens skattesats

Kommunens skattesats uppgår inkomståret 2021 till 21,81%. Det innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 21,81 kronor i skatt till kommunen.

Skattesats till Regionen

I skatteuttaget ingår förutom skatt till kommunen även skatt till regionen. Regionskatten uppgår 2021 till 12%.

Den totala skatten till kommunen och regionen är alltså 33,81%.

Kyrkoavgift

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör.

Begravningsavgift

Är du inte medlem i Svenska kyrkan betalar du inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 juni 2021
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se