• Minimera Visa
  2022-06-23
  Eldningsförbud i Kronobergs län
  Från och med fredagen den 24 juni klockan 12.00 och tills vidare gäller eldningsfö... Läs mer

Tips på verksamheter där du kan få hjälp

Du kan få hjälp från flera olika ställen om du inte mår bra. Här har vi listat några. I plusboxarna finns mer information och kontaktuppgifter.

Individ- och familjeomsorg - socialtjänst
 • Individ- och familjeomsorg
  Hos individ- och familjeomsorgen kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
  Adress:
  Storgatan 78 Lessebo
  Telefon: 0478-125 00
Elevhälsan inom skolan
 • På skolans elevhälsa kan du få hjälp och stöd av specialpedagoger, sjuksköterska, psykolog och läkare.
1177 Vårdguiden
Familjecentralen
 • Familjecentralen i Lessebo drivs i samverkan mellan Region Kronoberg och Lessebo kommun. På Familjecentralen finns fyra verksamheter, barnmorskemottagning barnavårdscentral, öppen förskola och råd och stöd.

  Telefon:
  0478-125 21
Vårdcentralen i Lessebo
Barn- och ungdomshälsan
 • Barn- och ungdomshälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar med familjer och barn mellan 6-18 år. Vi arbetar för att främja psykisk hälsa och att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Vi träffar föräldrar och barn/ungdomar antingen tillsammans eller var för sig när det finns behov av att prata om tankar, känslor och beteenden och för att söka lösningar på upplevda problem.

  Telefon:
  0470-58 20 30
Barn- och ungdomspsykiatrin
UMO - Ungdomsmottagning på nätet
BRIS
Livlinan
BVC - Barnavårdscentralen
 • Barnavårdscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Lessebo erbjuder första hembesök till alla nyblivna föräldrar. Enskilt samtal med nyblivna mammor efter 10-12 veckor. Babymassage och föräldragrupper under barnets första år. BVC erbjuder rådgivning angående amning, kost, hälsa, utveckling, livsstilsfrågor och föräldraskap.

  Telefon: 0478-79 49 34
Barn- och ungdomslinjen IVO
 • Barn och ungdomslinjen IVO. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter.
  Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt.
  IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 januari 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.38

Individ och familjeomsorg

 • Xhevat Latifi -  IFO-chef
  Telefon: 0478-126 89

Socialförvaltningen

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Susanne Wirstedt Johansson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 86

 • Paul Bohman - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 070-875 56 18

 • Göran Liljedahl - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Fanni Nilsson - Nämndssekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 62

Äldreomsorg

 • Anna Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Alemka Zuko - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Anette Borg - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

Hemsjukvården

Anhörigstöd

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

 • Anna Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Emma Juric - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Emma Nilsson - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 96

 • Göran Liljedahl - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Louise Palm - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 55

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se