Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tips på verksamheter där du kan få hjälp

Du kan få hjälp från flera olika ställen om du inte mår bra. Här har vi listat några. I plusboxarna finns mer information och kontaktuppgifter.

Individ- och familjeomsorg - socialtjänst
 • Individ- och familjeomsorg
  Hos individ- och familjeomsorgen kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
  Adress:
  Storgatan 78 Lessebo
  Telefon: 0478-125 00
Elevhälsan inom skolan
 • På skolans elevhälsa kan du få hjälp och stöd av specialpedagoger, sjuksköterska, psykolog och läkare.
1177 Vårdguiden
 • Kvällar och helger kan du ringa till 1177 för att komma i kontakt med sjuksköterska i beredskap. Du kan också besöka deras webbplats www.1177.se

  Tlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  elefon: 1177
Familjecentralen
 • Familjecentralen i Lessebo drivs i samverkan mellan Region Kronoberg och Lessebo kommun. På Familjecentralen finns fyra verksamheter, barnmorskemottagning barnavårdscentral, öppen förskola och råd och stöd.

  Telefon:
  0478-125 21
Vårdcentralen i Lessebo
 • Vårdcentralen Lessebolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder hälso- och sjukvård av personal med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet. Vi arbetar för att du ska få bästa möjliga vård utifrån dina behov, oavsett vart i livet du befinner dig. Hos oss kan du även få hjälp att ändra dina levnadsvanor.

  Telefon:
  0478-79 49 00
Barn- och ungdomshälsan
 • Barn- och ungdomshälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar med familjer och barn mellan 6-18 år. Vi arbetar för att främja psykisk hälsa och att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Vi träffar föräldrar och barn/ungdomar antingen tillsammans eller var för sig när det finns behov av att prata om tankar, känslor och beteenden och för att söka lösningar på upplevda problem.

  Telefon:
  0470-58 20 30
Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Barn- och ungdomspsykiatriska klinikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, BUP, bedriver specialiserad vård i Kronobergs län. Kliniken har mottagning på Centrallasarettet i Växjö och på lasarettet i Ljungby. Vi möter barn och ungdomar upp till och med 17 år.

  Telefon:
  0470-58 61 10 eller växel 0478-58 80 00
UMO - Ungdomsmottagning på nätet
 • UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer.
BRIS
 • BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Barnens Rätt I Samhället, för dig som är under 18 år. Här kan du ringa, mejla eller chatta med en kurator på Bris, skriva med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen. 
Livlinan
 • Livlinanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.
BVC - Barnavårdscentralen
 • Barnavårdscentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Lessebo erbjuder första hembesök till alla nyblivna föräldrar. Enskilt samtal med nyblivna mammor efter 10-12 veckor. Babymassage och föräldragrupper under barnets första år. BVC erbjuder rådgivning angående amning, kost, hälsa, utveckling, livsstilsfrågor och föräldraskap.

  Telefon: 0478-79 49 34
Barn- och ungdomslinjen IVO
 • Barn och ungdomslinjen IVO.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter.
  Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt.
  IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 januari 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.38

Individ och familjeomsorg

 • Tommy Nyberg -  IFO-chef
  Telefon: 0478-126 89

Socialförvaltningen

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Susanne Wirstedt Johansson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 86

 • Paul Bohman - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 14

 • Göran Liljedahl - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Fanni Nilsson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 62

Äldreomsorg

 • Anna Hammarsten Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Cecilia Reitersjö - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Britt Sahlberg - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

Hemsjukvården

Anhörigstöd

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

 • Anna Hammarsten Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Emma Juric - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Mattias Hågestad - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 96

 • Anna Fransson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 073-054 83 84

 • Louise Palm - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 55

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se