Kraftigt höjda bränslepriser påverkar priset på fjärrvärme

Priserna på biobränsle har skjutit i höjden till största delen beroende på det oroliga omvärldsläget. Det gör att produktionskostnaden för fjärrvärme ökar kraftigt.

Prisutvecklingen för fjärrvärme är vanligtvis stabil och förutsägbar. Nu har det kraftigt ökade priset på biobränsle ändrat förutsättningarna och Lessebo Fjärrvärme står därför inför en högre höjning av priserna för 2024 än vad fjärrvärmekunderna är vana vid.

Sedan september har priset på biobränsle (flis) till fjärrvärmeproduktionen ökat med nästan 100 procent. Prisökningen beror på ett antal faktorer. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har stört de normala råvaruflödena inom biobränslesortimenten. Importen från Östeuropa är strypt, något som påverkar både oss i Sverige och resten av EU. En större del av elproduktionen baseras nu på biobränslen, den svaga kronan gör att exporten av biobränsle från Sverige ökar och priserna pressas uppåt. Ett minskat byggande i Sverige gör också att det inte finns lika mycket restprodukter i form av flis att tillgå. Sammantaget gör bristen på biobränslen att priserna skjuter i höjden.

– Vi har stor förståelse för att det kan finnas en oro hos våra kunder. Vi gör vårt yttersta för att vara så kostnadseffektiva som möjligt och försöka mildra effekterna av omvärldsläget, säger Esbjörn Fritzell, vd för Lessebo Fjärrvärme.

Lessebo Fjärrvärme har informerat kunderna om prisförändringarna i samband med fakturautskick. Aktuella priser som gäller från och med 1 januari 2024 finns även här på vår webbplats:

Priser 2024

Senast uppdaterad: 28 november 2023
Publicerad: 28 november 2023 kl. 14.06

Handläggare

  • För mer information kontakta Lessebo kommuns växel: 0478-125 00.
    Fakturafrågor kontakta Ekonomiavdelningen Gisela Andersen: 0478-125 35.
    E-post: fjarrvarme@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se