Störning i vatten och avlopp

Här finns aktuell information om kända störningar i det kommunala nätet för vatten och avlopp. Du kan registrera ditt mobiltelefonnummer så får du sms om vi har arbete i ditt område.

Felanmälan

Om det kommunala dricksvattnet eller avloppet inte fungerar felanmäler du det till Lessebo kommun. Vi har beredskap för felanmälan dygnet runt både via e-tjänst för mindre akuta ärenden och på telefon för mer akuta frågor.

Karta över störningar

Klicka på den blå ikonen i kartbilden får du mer information. Du kan zooma i kartan med plus och minus i kartbilden. Med hjälp av muspekaren kan du dra för att flytta kartan.

 

Registrera ditt mobilnummer för sms

Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhåll på vatten- och avloppsledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få veta det, kan vi använda utskick med vår sms-tjänst.

Du kan själv lägga till mobilnummer och adresser. Du kan avregistrera ditt mobilnummer om du inte vill få sms. De ändringarna gör du längst ned på den här sidan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 14 november 2022 kl. 15.32

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se