Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsorg om äldre

Lessebo kommun prioriterar omsorgen om äldre och kommer vid behov göra omflyttningar av personal för att kunna bedriva verksamheten.

Besök på äldreboenden (regler från och med 2020-10-01)

 • Innan besöket, kontakta boendet så de vet hur många som kommer och ungefärlig tid. Som mest bör det vara 2-3 besökare samtidigt.
 • Känn noga efter så att ni inte har några symptom på Covid-19! Om ni insjuknar under besöket bör ni informera personalen och lämna boendet.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser. Besöken kan också ske i den enskildes bostad. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, t.ex. i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person ni besöker.
 • Om ni måste ha nära kontakt (närmare än 30cm) ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.

Hjälp med hemkörning från affären

Är du äldre än 70 år eller riskgrupp av något annat skäl som Folkhälsomyndigheten pekat ut?

Då tar du själv kontakt med din butik och gör upp om leverans och vad du ska handla. Sen kan affären ta hjälp av Svenska Kyrkan, Lessebo kommun eller någon annan aktör för att leverera maten hem till dig.

Flera affärer i Lessebo kommun erbjuder också själva hemkörning av varor till personer som inte kan handla själva. Det finns flera frivilliga, bland annat Svenska Kyrkan, som hjälper enskilda att handla. För att stötta upp så kan Lessebo kommun genom arbetsmarknadsenheten hjälpa butiker med hemkörning av varor.

Förebyggande

 • Folkhälsomyndigheten råder äldre personer över 70 år samt sjuka personer att begränsa sina sociala kontakter.
 • Att alla aktiviteter i träffpunkterna med besökare utifrån ska ställas in tills vidare.
 • Matsalarna i äldreboendena serverar mat endast till de boende. Personer i ordinärt boende som brukar äta i matsal ska få sin mat distribuerad till sina hem
 • Äldrelinjen: Är du över 65 och längtar efter någon att prata med? Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16.


Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för grundläggande vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 30 september 2020
Publicerad: 18 mars 2020 kl. 15.31

Lessebo i media

Äldreomsorg

 • Anna Hammarsten Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Cecilia Reitersjö - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Britt Sahlberg - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se