Omsorg om äldre

Lessebo kommun prioriterar omsorgen om äldre och kommer vid behov göra omflyttningar av personal för att kunna bedriva verksamheten.

Besök på särskilt boende inom äldreomsorg och LSS

 • Innan besöket, kontakta boendet så de vet hur många som kommer och ungefärlig tid. Som mest bör det vara 2-3 besökare samtidigt.
 • Känn noga efter så att ni inte har några symptom på Covid-19! Om ni insjuknar under besöket bör ni informera personalen och lämna boendet.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser. Besöken kan också ske i den enskildes bostad. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, t.ex. i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person ni besöker.
 • Om ni måste ha nära kontakt (närmare än 30cm) ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.

Hjälp med hemkörning från affären

Är du äldre eller tillhör någon riskgrupp som Folkhälsomyndigheten pekat ut och i behov av hjälp med matinköpen? Då erbjuder flera affärer i Lessebo kommun hemkörning mot betalning. Det finns även frivilliga, bland annat Svenska Kyrkan, som hjälper enskilda att handla. För att stötta upp så kan Lessebo kommun genom arbetsmarknadsenheten hjälpa butiker med hemkörning av varor. Ta kontakt med din affär för att veta mer.

Om du har särskilda behov finns möjlighet att ansöka om matdistribution. Ansökan om matdistribution lämnas till biståndshandläggare på Lessebo kommun som avgör om du har rätt till den servicen eller inte.

Äldrelinjen

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med? Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Publicerad: 18 mars 2020 kl. 15.31

Äldreomsorg

 • Anna Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Alemka Zuko - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Anette Borg - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se