Företag, stöd och rådgivning

Näringslivskontoret är en resurs för alla företag i kommunen. Vi arbetar för att stödja, stimulera och utveckla kommunens näringsliv. Vi arbetar också för att förenkla företagens kontakter med olika kommunala verksamheter och andra offentliga myndigheter.

Stöd och rådgivning

Näringslivskontoret är till för dig som är företagare eller vill bli. Din och ditt företags situation avgör med vad och på vilket sätt vi kan hjälpa dig. Vi gör ett flertal företagsbesök varje år för att öka förståelsen för ditt företags behov och för att ta del av synpunkter, idéer och framtidsplaner. Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta vår näringslivschef.

Näringslivsutveckling

Näringslivskontoret medverkar i ett antal projekt som ska stödja och utveckla näringslivet i kommunen bland annat samverkan mellan skola och näringsliv.

Vi arbetar för att bredda vårt näringsliv med företag från andra branscher än de traditionella i kommunen. Vi försöker också att underlätta för etablering av nya företag och för att de befintliga företagen ska kunna växa och utvecklas.

Vårt mål med näringslivsutveckling

Våra mål med verksamheten är att skapa ett så gott näringslivsklimat att:

  • befintliga företag stannar kvar och utvecklas
  • nya företag startas
  • företag flyttar hit och etablerar sig
  • vi har ett differentierat näringsliv
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Publicerad: 6 december 2016 kl. 09.52

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se