Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dubbelvinst

I år kommer både årets företagare (LG Produktion) och årets turismentreprenör (Grimsnäs Herrgård) från Lessebo kommun.

- Det är väldigt roligt att två företag från vår kommun uppmärksammas på detta sätt, säger näringslivschef Karin Bååth. Lessebo kommun har redan uppvaktat men det finns all anledning att uppmärksamma detta en gång till.

Juryns motivering för årets turismentreprenör i Kronoberg

Grimsnäs Herrgård drabbades precis som majoriteten av alla boendeanläggningar i vårt län. Från en natt så försvann nästan alla bokningar, bröllop, fester och konferenser avbokades snabbt. Sune och Mia Markmann som äger och driver Grimsnäs Herrgård hanterade detta på ett småländskt vis. För att snabbt skaffa sig likviditet och handlingsutrymmet så valde de att avyttra egendom som de kunde vara utan, detta gjorde med en hållbarhetstanke… ”-behöver man verkligen två bilar”

De uteblivna gästerna skapade tid som direkt nyttjades för att förbättra lokalerna, de satsade på färg och virke för att utveckla, förbättra, underhålla.

För att anpassa sig till folkhälsomyndighetens riktlinjer så stängdes ett antal rum och verksamheten omdisponerades så att alla rum fick ett eget badrum, ingen skulle längre dela badrum. Man arbetade väldigt aktivit under en period på sociala medier för att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut med informationen om de åtgärder man vidtog. Detta uppskattade gästerna och det ledde under våren och sommaren till färre antal gäster men med möjlighet att ge varje gäst bättre service. Verksamheten fick ännu nöjdare nöjda och rent ekonomiskt så ökade täckningsbidraget per gäst. En förflyttning skedde mot en mer medveten och krävande gäst men som samtidigt var beredd att betala för god service, mat lagad med omsorg och kvalitet samt ett genuint småländska familjära sätt att serva med ett leende. Detta arbete och omställning har lett till varaktiga förändringar för en mer hållbar verksamhet utifrån hållbarhetens tre dimensioner. Färre gäster med mer kvalitet och längre stanntid, bättre TB per gäst och en bättre arbetsmiljö för ägare och personal där möjlighet och tid ges att se varje gäst.

Under Corona våren och sommaren så har ledig tid inte bara lagts på att rusta upp och förbereda den egna verksamheten. Flera initiativ och kontakter har tagit i olika nätverk och samverkansprojekt har startat och intensifierats. När det har uppkommit ledig tid så har den direkt lagts på att tillsammans med andra aktörer i Glasriket och Utvandrarbygden för att tillsammans gå stärkta ur denna svåra tid.

Juryns motivering för årets företagare i Kronoberg:

Årets Företagare har i över 40 år satsat framåt och utvecklats med omvärlden. Med ett starkt samhällsengagemang och en tydlig väg framåt skapar vår företagare en stark vi-känsla på orten och i företaget.

Företaget har gjort det som många företag i regionen är på väg in i, de visar att en lyckad generationsväxling kan leda till ökad konkurrenskraft på en krävande marknad. Med en tydlig fokusering på kompetensfrågor och investeringar i personalen är man väl rustad för driva företaget framåt i ytterligare generationer.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020
Publicerad: 20 oktober 2020 kl. 17.15

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se