Har ditt företag personal som är i behov av att förbättra sin svenska och kompetensutveckla sig?

Projektet Handslaget vänder sig till dina befintliga medarbetare som behöver vidareutveckla sin kompetens. Stödet är kostnadsfritt och anpassas efter era lokala behov.

Det finns många kompetenta utrikesfödda medarbetare i privata och offentliga verksamheter i kommunerna i Kronobergs län. Några behöver förbättra sina kunskaper i svenska språket, lära sig förstå sociala koder och regler på arbetsplatsen bättre och på sikt utveckla sina yrkeskunskaper.

Kommunerna i Kronobergs län söker nu finansiering för ett ESF-projekt som ägs av Växjö kommun, men där varje kommun i Kronobergs län utformar stödet utifrån lokala förutsättningar.

- Vi erbjuder förstärkt stöd vid introduktion under en provanställning genom utökad individuell handledning och utveckling i svenska språket.
- Vi kan fånga upp anställda som har jobbat något år som behöver förbättra sin svenska.
- Vi arbetar tillsammans med dig som arbetsgivare och tar fram långsiktiga strategier för ökad inkludering på arbetsplatsen.

Så här går det till:
Din personal deltar 3 timmar/vecka i kompetensutveckling under en 15-veckorsperiod. Två timmar avser undervisning i muntlig svenska, sociala koder, kunskap om regelverk för arbete med mera. En timme är vigd till att göra veckovisa uppföljningar i det ordinarie arbetet på arbetsplatsen och följa individens framsteg. Undervisningen sker på eller i nära anslutning till arbetsplatsen.

OBS! Detta kostar Dig som arbetsgivare ingenting – arbetstiden räknas som medfinansiering till projektet. Värdet på insatserna är cirka 20 000 kr per person.
Projektet kan vid behov erbjuda språkstöd och kulturtolkning. Projektet analyserar även tillsammans med dig som arbetsgivare om hur vi gör hela arbetsplatsen mer delaktig i processen. All projektpersonal kommer att handplockas till projektet utifrån sin specifika kompetens och de har lokalkännedom.

Projektet varar under två år och startar 2 september 2024*.
*Förutsatt att projektet beviljas medel av ESF-rådet för region Småland och Öarna

Välkommen med din intresseanmälan! Hör av dig till din lokala näringslivskontakt i Lessebo kommun 0478-12560, elisabet.forslund@lessebo.se. Så väl privata som offentliga arbetsgivare kan delta.
Sista dagen att anmäla sitt intresse är 26 februari.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Publicerad: 19 februari 2024 kl. 13.52

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se