Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Corona: Läget allvarligt för företagen

Under hösten genomförde Lessebo kommun bland kommunens företagare om hur coronapademin påverkat. 40 företag svarade och visar på att flera företag drabbats hårt.

Av företagen som svarade dessa har ungefär hälften nyttjat någon form av stödåtgärder på grund av corona. Den stödåtgärd som nyttjats mest är KTA (korttidspermittering).

- Läget är fortsatt allvarligt för näringslivet i kommunen, säger Karin Bååth som är näringslivschef på Lessebo kommun och den som ansvarar för enkäten.

I enkäten säger 2 av 40 företag att de ser någon form av nyanställning inom den närmaste tiden. Samtidigt säger 5 av 40 företag att de ser neddragningar eller permitteringar framåt. Det finns också tecken på sviktande orderingång.

- Besöksnäringen är speciellt hårt drabbad på grund av de restriktioner som gör att de tappar i princip alla besökare, säger Karin Bååth. Positivt är att ungefär 30% av de företag som svarat ändå planerar för nya investeringar det närmaste året.

Senast uppdaterad: 9 december 2020
Publicerad: 9 december 2020 kl. 10.48

Lessebo i media

Näringslivskontoret

  • Karin Bååth - Näringslivschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Näringslivskontoret
    Telefon: 0478-125 60

  • Anette Blomqvist - Rådgivning vid starta eget
    Bolag: Almi
    Telefon: 070-533 32 39

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se