Många svar i näringslivsenkät

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät är presenterat. Totalt 75 företag från Lessebo kommun finns med i enkäten och det ger en svarsfrekvens på 38 procent vilket i sammanhanget är högt.

- Det är glädjande att så många svarat på enkäten, säger Karin Bååth som är näringslivschef på Lessebo kommun i en första kommentar om resultatet. Vi har tappat 0,1 på det totala omdömet och kommer titta vidare på de områden där vi har förbättringspotential.

Även om det totala omdömet gått ner finns områden där Lessebo kommun förbättrat sig. Det är till exempel gällande upphandling, relationerna mellan skola och näringsliv samt även kring trygghet.

Senast uppdaterad: 3 juni 2022
Publicerad: 31 maj 2022 kl. 16.07

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se